วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การประดิษฐ์พานหมั้น

การประดิษฐ์พานหมั้นวัสดุอุปกรณ์
ดอกกุหลาบ  ๖๐ ดอก                                  ๑๑.เข็มมือ
๒.  ดอกพุด ๖๐๐ ดอก                                       ๑๒.เข็มมาลั
๓  .ดอกรัก  ๒๕  ดอก                                        ๑๓.ด้ายหลอดสีขาว , สีแดง
๔.  ขั้วชบา  ๒๕  ขั้ว                                          ๑๔.ด้ายบึ้ง
๕.  ใบตองแก่     ใบ                                        ๑๕.กล่องกำมะหยี่สำหรับใส่แหวน
๖.  ใบตองอ่อน  ๑ ใบ                                        ๑๖.กรรไกร
๗.  ดอกบานไม่รู้โรย   ๖๐  ดอก                        ๑๗.กระบอกฉีดน้ำ   
๘.  ฟลอล่าเซลล์    ๓  ก้อน                              ๑๘.พานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗ นิ้ว
๙.  เข็มหมุด ๑ กล่อง                                        ๑๙.ดินเหนียวสำหรับใส่พาน
๑๐.ดอกกะเม้ง  ๓๐  ดอก


วิธีการประดิษฐ์


ร้อยตาข่ายรอบพาน ตัดก้านดอกพุดให้มีขนาดเท่ากัน เริ่มจากร้อยตาข่ายลายสี่ก้านสี่ดอก ๒ ชั้น ดังรูป


.ทำอุบะ ๒๖  เส้น ร้อยใช้ดอกรัก ๑ ดอก   นำมาผูกต่อกับตาข่าย 


๓.จีบใบตองพับกลีบและทบครึ่งนำมาติดรอบพาน  ดังรูป
.เดินดอกบานไม่รู้โรยรอบขอบนอก ๑ แถว
.นำใบตองมาจีบเย็บกลีบหัวนกลายเปียต่อกัน ให้ได้ความยาวรอบพาน ๒๒ นิ้ว

๖.นำมาห่อให้เป็นวงกลมหุ้มรอบแกนกลาง และจีบใบตองติดรอบอีกครั้ง
.ร้อยมาลัยแบน จำนวน ๓ เข็ม  ดังนี้
แถวที่ ๕ เหมือนแถวที่ ๑ (เริ่มต้นใหม่)
แถวที่ ๔ กุหลาบ ๒ พุด  ๒  กุหลาบ  ๒
แถวที่ ๓ กุหลาบ๑  พุด๑ กะเม้ง ๑ พุด ๑ กุหลาบ ๑
  แถวที่ ๒ กุหลาบ ๒ พุด ๒ กุหลาบ ๒
  แถวที่ ๑ กุหลาบ ๑ พุด ๑  กุหลาบ ๑


.นำมาลัยมาติดรอบพานด้านนอก.เดินขอบบนด้วยบานไม่รู้โรย    แถว
๑๐.ติดกล่องแหวนกำมะหยี่
๑๑. จะได้พานของหมั้นตามภาพ
 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น